Enter your keyword

בנק יהב הלוואות

בנק יהב הלוואות

בנק יהב ידוע בתור היותו בנק קטן ומשפחתי, המעניק ללקוחותיו הלוואות בתנאים איכותיים. בין אם מדובר בהלוואה לצורך מימון רכב בריבית אפקטיבית וזמן הלוואה ארוך, ריבית לטובת לימודים, הלוואות לעצמאים, הלוואות לעובדי מדינה ותאגידים, הלוואות לרופאים וסוכני ביטוח וכמובן- הלוואות פרטיות.
כמו כן, ההלוואות בבנק יהב מעניקות נוחות ללקוחות בתנאים ובמגבלות של בנק. כך, ניתן למשל לדחות תשלום ההלוואה במספר חודשים – עד שנה, בריבית המתאימה לכך.
בניגוד לבנק יהב, המעניק הלוואות בטוחות במסגרת הבנקאית, אנחנו בחברתTEL  השקעות מעניקים הלוואות בתנאים נוחים ביותר, בריביות נוחות ומהנמוכות בשוק. לקוח המגיע אלינו על מנת ליטול ההלוואה, יכול לקחת אותה ללא מתן כל דין וחשבון לגבי הצורך בהלוואה והשימוש בה. כמו כן, הריבית תותאם ליכולות הלקוח וכן הפריסה תהיה נוחה על פי מספר התשלומים הנוחים ללקוח, על פי יכולתו והכנסתו.